Kontakt

Telefon
61 78 24 60
E-mail
CL@tabtbarndom.dk

Charlotte Kold

Charlotte Kold er projektlederen for Tabt Barndom. Hun er uddannet pædagog med speciale indenfor Mennesker med sociale problemer. Det er blevet til flere opgaver om seksuelle overgreb undervejs og i 2011 blev det til bacheloropgaven: ”Narrativitet i pædagogens arbejde med en børnebog for og om seksuelt misbrugte børn på døgninstitution”.

Charlotte har efter endt uddannelse gennemført et kursusforløb v. VIA UC & Service styrelsen: Forebyggelse af seksuelleovergreb – med særligt fokus på døgninstitutioner. Samt deltaget i en foredragsrække: Perspektiver på voldtægt v. Kvindepolitisk Forum.

Charlotte har stor erfaring med organisations- og frivilligt arbejde. Disse kompetencer og erfaringer bruger hun i udviklingen af Tabt Barndom og samarbejder med de mange samarbejdspartnere.

Charlotte har i 2017 afsluttet en Professionsbachelor i Entrepreneurship v. VIA UC. Her har hun fået indblik i den store værdi, at kombinere pædagogik og socialøkonomisk virksomhed.

Charlottes arbejdsopgaver er, at udvikling af konceptet i samarbejde med målgruppen og vores øvrige samarbejdspartnere. Hun står for den personlige kontakt, opsætning af interviews og workshops, samt etablering af nye kontakter.